Mủ trôm nguyên chất

150.000450.000

Mủ trôm đươc khai thác từ những cánh đồng trồng mủ lớn ở Khu vực Bình Thuận, Ninh Thuận.

Mủ trôm rừng tự nhiên được khai thác từ những cây trôm mọc tự nhiên trên núi, nhìn chung mủ sẽ trong hơn và sạch hơn mủ trôm trồng.

Xóa
Mủ trôm hạt lưu nguyên chất
Mủ trôm nguyên chất